skip to Main Content

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı

PROTOKOLÜ

2- 3 Temmuz 2019, İzmir

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında 12 Mayıs 1980 tarihinde Tahran’da imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının 7’inci Maddesi uyarınca, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı 2-3 Temmuz 2019 tarihlerinde İzmir’de yapılmıştır.

Heyetler, aşağıdaki gündem maddelerine göre karayolu ile yolcu ve eşya taşımacılığı konularını müzakere etmişlerdir;

1. İstatistiki bilgi teatisi

2. Eşya taşımacılığı

3. Yolcu taşımacılığı

4. Diğer konular

Heyet üyelerinin listeleri bu Protokolün ekindedir.

1- İstatistiki Bilgi Teatisi

Heyetler, iki ülke arasındaki ticaret ve uluslararası karayolu taşımacılığının mevcut durumu konusunda görüş ve istatistiki bilgi teatisinde bulunmuşlar ve aralarındaki ticaretin ve taşımacılığın daha da geliştirilmesi yönünde olumlu tutumlarını ifade etmişlerdir.

2- Eşya Taşımacılığı

Heyetler, iki ülke arasında veya ülkeleri üzerinden transit olarak gerçekleştirilen uluslararası karayolu taşımalarında yaşanan sorunları müzakere etmişlerdir.

Heyetler 15 Ocak 2015 tarihinde imzalanan Uzlaşı Metnine uygun olacak, her bir tarafın ülkesine kayıtlı taşıtların standart depoları mühürlendikten sonra depolarında bulunan mevcut akaryakıtın miktarına kesinlikle bakılmaksızın ülkeleri üzerinden transit olarak uluslararası taşıma gerçekleştirilebilmesi hususunda mutabık kalmışlardır.

Heyetler, transit taşımalarda uygulanan süre kısıtlamasının bütün sınır kapılarında kaldırılması konusunda anlaşmışlardır. Bu kapsamda sürücülerin dinlenme ve sürüş süreleri ile ilgili olarak, her bir ülkenin ulusal mevzuatı Türk ve İran taşıtları için aynı şekilde uygulanacaktır.

Türk taşıtları ile Katar’a/Katar’dan yapılan taşımaların statüsüne ilişkin olarak Türk Heyetinin sorusu üzerine, İran Heyeti çekicinin İran toprakları içerisinde bırakılmış olması nedeniyle ikili anlaşmaya uygun olarak bu tür taşımaların ikili olarak kabul edileceğini ve bu taşıtların dönüşte Türkiye’ye yük getirebileceğini açıklamıştır.

3- Yolcu Taşımacılığı

Heyetler, iki ülke arasındaki yolcu taşımacılığı hakkında bilgi teatisinde bulunmuşlar ve bu taşımalar sırasında yaşanan sorunları görüşmüşlerdir.

İran Heyeti tarafından yöneltilen soru üzerine, Türk Heyeti kapalı kapı (arızi) yolcu taşımalarının mevcut anlaşma uyarınca izin belgesine tabi olmadığı bilgisini vermiştir.

4- Diğer Konular

Heyetler, ortaya çıkabilecek sorunlarda ilgili kurumları/birimleri hızlı bir şekilde bilgilendirmek amacıyla irtibat kişilerinin bilgilerini teati etmişlerdir.

İran Heyeti. TIR karnesine sahip İran taşıtlarının yüksek oranda fiziksel kontrole tabi tutularak bu taşıtlardan yüksek hamaliye ücreti talep edildiği bilgisini vermiştir. Ayrıca, CMR’li İran taşıtları 7/24 esaslı kabul edilmemektedir.

Türk Heyeti bu hususta detaylı bilgiler vermiş ve bu konuların iki ülke arasındaki gümrük istişarelerinde görüşülmesinin yararlı olacağını ifade etmiştir.

Heyetler, X-ray, fazla mesai, park ve tartı ücretlerine ilişkin konuları incelemişler ve bunların her iki tarafın gümrük idareleri arasındaki istişarelerde görüşülmesinin daha uygun olacağını ifade etmişlerdir.

Türk Heyeti, tehlikeli madde (ADR) ve bozulabilir gıda maddelerinin (ATP) taşınması konularında Türkiye’deki son gelişmeler hakkında bilgi vermiş ve İran’dan teknik bir ekibi işbirliği için Türkiye’ye davet etmiştir. Türk Heyeti ayrıca ATP Anlaşması kapsamında tip testinin ve periyodik muayenelerinin Türkiye’de yapılabileceğini ifade etmiştir.

Türk Heyeti, 15 Kasım 2016 tarihinde İran tarafına gönderilen Taslak Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının en kısa sürede imzalanmasının önemine dikkat çekmiştir. İran Tarafı, konuyu ilgili makamlara iletecektir.

İran Heyeti, Türk heyetini bir sonraki Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Toplantısı için İran’a davet etmiştir. Toplantının kesin tarihi ve yeri diplomatik kanallar aracılığıyla tespit edilecektir.

Toplantı, dostane ve yapıcı bir atmosferde gerçekleşmiş, heyetler ulaşılan sonuçtan duydukları memnuniyeti ifade etmişlerdir.

Bu Protokol 3 Temmuz 2019 tarihinde İzmir’de İngilizce iki orijinal nüsha halinde düzenlenmiştir.

 

Türk Heyeti Adına                                                İran Heyeti Adına

Mahmut GÜRSES                                                  Manochehr SALMANZADE

Genel Müdür                                                           Genel Müdür

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı                              Karayolları ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü               Karayolu Bakım ve Taşımacılık Organizasyonu

                                                                                 Transit ve Uluslararası Taşımacılık Departmanı

 

Back To Top