skip to Main Content

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması KKDF Muafiyeti Beyanı Hakkında

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 16.01.2019 tarih, 2019/0230-BU sayı ve “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması KKDF Muafiyeti Beyanı” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması KKDF Muafiyeti Beyanı DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top