skip to Main Content

Transfer Bildirim Formlarının Aktarılması-KKDF

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 05.03.2018 tarih, 2018/1055-EA sayı ve “Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması – KKDF” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

→ Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortama Aktarılması – KKDF DÖKÜMANI İNDİR

→ Cevabi Yazı DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top