skip to Main Content

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü – Yetkilendirilmiş Yükümlülerce izleme için ibrazı gereken belgeler ve faaliyet raporları için ilave süre uygulaması başladı.

10 Ekim 2018 / Çarşamba | Görüntülenme : 40

Bakanlığımızca, başta yıllık faaliyet raporunun hazırlanması olmak üzere, yerinde izleme faaliyeti için ibraz edilmesi gerekli belgelerin süresi içerisinde hazırlanmasında mevzuat değişikliğinin yeni olması nedeniyle zorluklarla karşılaşılması ve yıl sonunda gerçekleştirilen bilanço ve muhasebe işlemleri nedeniyle firmaların genelinde iş yoğunluğu yaşanması nedeniyle sertifika sahiplerine belirli bir süre uyum sürecinin tanınmasına karar verilmiştir.

Bu itibarla, sertifika sahiplerince gerekli hazırlıkların eksiksiz olarak yapılmasını teminen, Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 5 Ekim 2018 tarihli ve 37754054 sayılı yazımız uyarınca,
a) Üç yıldan fazla süredir sertifika sahibi olan firmalar için izleme faaliyeti için gerekli tüm belgelerin ibraz tarihi iki ay süreyle ertelenmiş olup, söz konusu tarih 25 Şubat 2019 olarak uygulanacaktır.
b) Üç yıldan az süredir sertifika sahibi olan firmalardan yıllık faaliyet raporlarını yıl  sonuna kadar hazırlamaları gerekenlere ise talep etmeleri halinde, bu işlem için Bölge Müdürlüklerince ilave iki ay süre tanınacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak: https://risk.ticaret.gov.tr/

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Risk-Yonetimi-ve-Kontrol-Genel-Mudurlugu–Yetkilendirilmis-Yukumlulerce-izleme-icin-ibrazi-gereken-belgeler-ve-faaliyet-raporlari-icin-ilave-sure-uygulamasi-basladi-10-10-2018

Back To Top