skip to Main Content

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Duyuru – Havacılık Yakıtlarına İlişkin BİLGE Sisteminde Yapılan Düzenleme

14 Şubat 2018 / Çarşamba 17:19:54 | Görüntülenme : 27

07.12.2016 tarihli ve 6648 sayılı "Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair EPDK Kurul Kararı" nda havacılık yakıtı olarak tanımlanan 2710.12.31.00.00, 2710.12.70.00.00 ve 2710.19.21.00.00 GTİP'lerinde yer alan eşyanın ihracat beyanında BİLGE Sisteminde bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Bu kapsamda, havacılık yakıtı ihracatlarında, dağıtıcıların rafinerilerden ihraç hükmünde teslim aldıkları akaryakıtın nereden ve hangi fatura ile temin edildiğine ilişkin bilgilerin ihracat beyannamesine kaydedilmesini teminen BİLGE Sisteminde "Havacılık Yakıtları" başlığı altında yeni bir sekme oluşturulmuş olup söz konusu sekmeye “Hava Yakıtlarının Temin Edildiği ÖTV Mükellefinin Vergi Numarası”, “Hava Yakıtlarının Temin Edildiği ÖTV Mükellefinin Ticari Unvanı”, “Fatura Tarihi”, “Fatura Numarası”, “Fatura Toplam Miktarı”, “Hava Yakıtı Türü” bilgileri girilecektir.

Söz konusu düzenleme 19/02/2018 tarihi itibariyle devreye alınacaktır.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Risk-Yonetimi-ve-Kontrol-Genel-Mudurlugu-Duyuru–Havacilik-Yakitlarina-Iliskin-BILGE-Sisteminde-Yapilan-Duzenleme-14-2-2018

Back To Top