skip to Main Content

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

07 Nisan 2018 / Cumartesi 14:03:51 | Görüntülenme : 41

7 Nisan 2018 Tarihli ve 30384 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ozel-Tuketim-Vergisi-I-Sayili-Liste-Uygulama-Genel-Tebliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-Seri-No-3-7-4-2018

Back To Top