skip to Main Content

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi Hakkında

06 Temmuz 2018 / Cuma 16:13:38 | Görüntülenme : 30

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

  Dökümanlar

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Mense-Ispat-ve-Dolasim-Belgelerinin-Elektronik-Ortamda-Duzenlenmesi-Hakkinda-6-7-2018

Back To Top