skip to Main Content

Mavi Hat Kapsamında İhracat Beyannamelerinde İmza ve Mühür Tatbiki Hak.

Derneğimizin İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap, 14.12.2017 tarih, 2017/6013-EA sayılı ve “Mavi Hat Kapsamında İhracat Beyannamelerinde İmza ve Mühür Tatbiki” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur

 

→ Mavi Hat Kapsamında İhracat Beyannamelerinde İmza ve Mühür Tatbiki DÖKÜMANI İNDİR

→ Cevabi Yazı DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top