skip to Main Content

İTO Duyurusu – Dolaşım Belgelerinin Kullanım Süreleri

08 Haziran 2018 / Cuma 10:35:41 | Görüntülenme : 28

Dolaşım ve Menşe belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesine ilişkin olarak 23.05.2018 tarih 30429 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 148 ve 149 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğlerinin 5. Maddesinin 4. Fıkrası b bendine göre Odamız tarafından satılan ve 6 ay içinde elektronik sistem üzerinden işlem yapılmayan belgeler, elektronik sistemde geçersiz statüde yar alacağından, firmalar bu belgelerin işlem yapılmama sebeplerini elektronik sistemde açıklamak zorunda olup, aksi takdirde kendilerine yeni belge satışının yapılamayacağı hususu üyelerimize önemle duyurulur.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/ITO-Duyurusu–Dolasim-Belgelerinin-Kullanim-Sureleri-8-6-2018

Back To Top