skip to Main Content

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13 Nisan 2018 / Cuma 09:00:54 | Görüntülenme : 28

13 Nisan 2018 Tarihli ve 30390 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlgili Tebliğ ile; 8302.10 tarife pozisyonunda sınıflandırılan "menteşeler" in Tayvan, Endonezya ve Malezya menşeli olanları için uygulanan damping uygulamasından 8302.10.00.00.12 tarife pozisyonundaki "nakil vasıtalarına mahsus olanlar" hariç tutuldu.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalatta-Haksiz-Rekabetin-Onlenmesine-Iliskin-Teblig-Teblig-No-2008-29de-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-13-4-2018

Back To Top