skip to Main Content

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

09 Mart 2018 / Cuma 08:50:14 | Görüntülenme : 29

9 Mart 2018 Tarihli ve 30355 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

,İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

-Halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 G.T.İ.P.sinde  “muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" olarak tanımlanan eşyanın Hindistan, Sri Lanka, Tayland ve İspanya menşeli olarak ithalatı yoluyla önlemlerin etkisiz kılındığına dair ciddi bulgular tespit edildiğinden  ilgili ülkeler menşeli/çıkışlı halkalı zincirler için soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

-Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden diğer ilgili tarafların (yerli üreticiler, ithalatçılar, ilgili meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları ve benzeri) görüşleri ile konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak İthalat Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalatta-Haksiz-Rekabetin-Onlenmesine-Iliskin-Teblig-No-2018-9-9-3-2018

Back To Top