skip to Main Content

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

01 Mart 2018 / Perşembe 08:57:01 | Görüntülenme : 22

1 Mart 2018 Tarihli ve 30347 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/3)

Söz konusu Tebliğ'de akülerde uygulanan gözetim kıymetlerinde değişiklik yapıldı.

-Ağırlığı 5 kg.'ı geçen kurşun asitli akülerin (sıvı elektrolitle çalışmayanlar) gözetim kıymeti 120 ABD Dolarından 60 ABD Dolarına indirildi.

-Traksiyoner akülerin gözetim kıymeti 70 ABD Dolarına indirildi.

-Ayrıca 8507.20.20.00.19 ve  8507.20.80.00.00 GTİP'li kurşun asitli diğer akümülatörler de 15 ABD Doları/hücre adedinde olarak gözetime tabi olacak.

Tebliğ 31 Mart 2018'de yürürlüğe girecektir.

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalatta-Gozetim-Uygulanmasina-Iliskin-Teblig-No-2018-3-1-3-2018

Back To Top