skip to Main Content

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

02 Mart 2018 / Cuma 09:10:57 | Görüntülenme : 21

2 Mart 2018 Tarihli ve 30348 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)

Söz konusu Tebliğ ile;

Bisikletlerde 200 ABD Doları/adet olarak uygulanan gözetim kapsamına üç tekerlekli dağıtım amaçlı biskletler de eklendi.

Ayrıca 8714.91.10.00.00 GTİPli bisiklet çerçevelerinde gözetim miktarı  adette 25 ABD Dolara indirildi.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalatta-Gozetim-Uygulanmasina-Iliskin-Teblig-No-2018-1-2-3-2018

Back To Top