skip to Main Content

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

13 Şubat 2018 / Salı 12:03:54 | Görüntülenme : 40

13 Şubat 2018 Tarihli ve 30331 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

Elektronik başvuru için  yetkilendirme başvurusunun yapılmasından itibaren on gün içerisinde  belgelerin asıllarının Genel Müdürlüğe ulaşmaması halinde, başvuru sahibi firmaya kısıtlı yetki verilmez ve başvuru sahibi firmanın yetkilendirme başvurusu iptal edilir.

Genel Müdürlükçe ithalata ilişkin olarak elektronik ortamda gerçekleştirilmesi uygun görülenler dışındaki  tüm izin, belge başvurularının 1/4/2018 tarihi itibarıyla elektronik imzalı olarak başvuru sahibi firmanın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresinden, Ekonomi Bakanlığı KEP adresine  (ekonomi@hs01.kep.tr) yapılması gerekmektedir.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Ithalat-Islemlerinde-Elektronik-Basvuru-Sistemi-Tebligi-Ithalat-2017-3nde-Degisiklik-Yapilmasi-Hakkinda-Teblig-13-2-2018

Back To Top