skip to Main Content

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

29 Aralık 2018 / Cumartesi | Görüntülenme : 32

29 Aralık 2018 Tarihli ve 30640 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 516)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Istatistik-Pozisyonlarina-Bolunmus-Turk-Gumruk-Tarife-Cetveli-Karar-Sayisi-516-29-12-2018

Back To Top