skip to Main Content

Irak Yeni Gümrük Vergileri 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi

10 Ocak 2018 / Çarşamba 11:20:33 | Görüntülenme : 299

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan Irak Yeni Gümrük Vergileri konulu yazısında;

Irak Bakanlar Kurulu'nun 2017/393 sayılı kararı uyarınca, daha önce 0'la % 100 arasında değişen gümrük vergisi oranlarının %0,5, %10, %15 ve %30 olmak üzere dört sınıfa ayrılmış olduğu, vergi oranlarının tespitinde yalnızca fasıl numarasının esas alındığı ve yeni tarifenin 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir. 

vergi tahakkukunun ve tahsilatının kolaylaştırılmasını amaçlayan söz konusu yeni tarife cetvelinin incelenmesinden; bugüne kadar vergiden muaf veya vergi oranı %5 olan eşya için vergi oranlarının %10'a çıkarıldığı, vergisi %40, %50 veya daha fazla olan eşyanın vergisinin ise %30'a indirildiği ifade edilmekte ve konuya ilişkin olarak hazırlanan karşılaştırma tablosu  yazı ekinde sunulmuştur. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan Irak Yeni Gümrük Vergileri konulu yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Yazının tam metni aşağıdadır..

  Dökümanlar

Sirküler (G-2017) “Irak Yeni Gümrük Vergileri” DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Irak-Yeni-Gumruk-Vergileri-01-01-2018-tarihinden-itibaren-yururluge-girdi-10-1-2018

Back To Top