skip to Main Content

İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi Hakkında

Derneğimizin Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne muhatap 24.07.2018 tarih, 2018/3144-BU sayı ve “İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi” konulu yazımız, cevabi yazı ve 09.08.2018 tarih, 2018/3369-BU sayılı yazımız ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi DÖKÜMANI İNDİR

Cevabi Yazı DÖKÜMANI İNDİR

İhracatta Kullanılan E-Fatura Şifresi – 09.08.2018 DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top