skip to Main Content

Gümrük Yönetmeliği’nin 496/2 Maddesi Hakkında

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “GY 496/2 Maddesi Kapsamında Götürü Teminattan Yararlanacak Antrepolarda Daha Önce Başlamış Gümrük Yükümlülüğü Devam Eden İşlere Ait Teminatların İadesi” konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Kaynak: IGMD – https://www.igmd.org.tr/gumruk-yonetmeliginin-4962-maddesi-hakkinda_haberi

Back To Top