skip to Main Content

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Duyurusu – Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

23 Mayıs 2018 / Çarşamba 09:28:00 | Görüntülenme : 40

Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103) ile belirlenmiştir.
Söz konusu Tebliğ kapsamı gümrük işlemlerinin daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla anılan Tebliğ’de düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, 20/05/2013 tarihli ve 30426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 151)” ile;

Avrupa Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri arasına eklenmiştir. İstanbul, Çatalca’daki yeni gümrük kompleksi bünyesindeki Gümrük Müdürlüğü hizmet binasında 21.03.2016 tarihi itibarıyla hizmet vermeye başlayan ve adı Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak değiştirilen Halkalı Gümrük Müdürlüğünün bahse konu Tebliğdeki ismi Muratbey Gümrük Müdürlüğü olarak güncellenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 21.05.2018

Kaynak: www.gtb.gov.tr

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Gumruk-ve-Ticaret-Bakanligi-Duyurusu–Gumruk-Genel-Tebligi-Seri-No-103nde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-23-5-2018

Back To Top