skip to Main Content

Gümrük Müşavirliği Odası için imza kampanyası başlatıldı

25 Temmuz 2019 / Perşembe | Görüntülenme : 7

On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde Gümrük Müşavirleri Odasının kurulması yönelik önergenin çıkarılması üzerine, Gümrük Müşavirleri imza kampanyası başlattı.

Gümrük Müşavirliği Odası için imza kampanyası başlatıldı

16 Temmuz 2019 Salı günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Kalkınma Planı olan On Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde Gümrük Müşavirleri Odasının kurulması yönelik önergenin çıkarılması üzerine, Gümrük Müşavirleri imza kampanyası başlattı.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen ve 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma planından çıkarılan Gümrük Müşavirleri Odası önergesi hakkında şu açıklamayı yaptılar:

“Cumhurbaşkanımızca TBMM’ye görüşülmek üzere gönderilen 11. Kalkınma Planında yer alan 'Gümrük Müşavirleri Odası Kurulacak.' maddesi TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde verilen önergeyle çıkarılmıştır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan hızlı bir şekilde geçen 11.Kalkınma Planından sadece ‘GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODASI KURULACAKTIR’ maddesinin çıkarılması için önerge verilmesi Ülkemizin 110 yıllık en eski kariyer Mesleğine yapılan büyük bir haksızlıktır.

Gümrük Müşavirleri Derneklerimiz; 4458 sayılı yasanın geçici 6.maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde örgütlenme hakkını 20 yıldır sabırla bekleyerek geçici maddenin yerine getirilmesi için her türlü platformda çalışma yapılmış ancak bazı güç odaklarınca her seferinde engellenmiştir.

Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre Dış Ticaret İşlemlerinin %92’sini gerçekleştiren Gümrük Müşavirleri; gerek dış ticaret işlemleri gerekse üstlendikleri riskler nedeniyle uzun zamandır Gümrük Müşavirleri Odası’nın kurulması için girişimlerde bulunmaktadır. Yaptıkları iş ve işlemler neticesinde, Ülkemizde eşi ve benzeri görülmemiş maddi ve manevi cezalara maruz kalan, Devletin vergi kaybını önleyen ve dış ticaret erbabının işlemlerini kolaylaştırarak en hızlı şekilde sonuçlandırmak için fedakârca çalışan, Gümrük Müşavirlerinin haklarının yenmesine ve Meslek Örgütümüzün kurulmasına her seferinde engel olunması artık sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir.

Ülkemiz son yıllarda dış ticaret alanında çok önemli aşamalar kaydetmiş ve 2023 yılı için de iddialı hedefler koymuştur. Gümrük Müşavirlerinin bugünkü örgütlenme biçimi bu hedeflerle uyumlu değildir. Bu bakımdan mesleğimizin Mali Müşavirler Odası, Barolar Birliği, Noterler Birliği gibi bağımsız bir meslek kuruluşuna kavuşturulması şart olmuştur.

Kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak isteriz ki; Bizler ülke genelinde yaklaşık 100.000 kişilik istihdam sağlayan, aileleri ile birlikte 500.000 kişiyi temsil eden bir Meslek Örgütüyüz. Ticaret Bakanlığı’nın gümrük alanında çalışan personelinin neredeyse 5 katı çalışanımızla Ülkemiz için büyük zorluklarla çalışmakta, ekonomimiz için önemli katma değerler yaratmaktayız. Ülkemiz dış ticaretinin önemli aktörleri olarak, Gümrük Müşavirleri Odası’nın kurulmasının artık bir zorunluluk olduğunu üstüne basa basa bir kez daha belirtmek isteriz. Bu zorunluluktan kaçmak, görmezden gelmek sadece Mesleğimize değil, Ülkemiz dış ticaretine de önemli zararlar vermektedir.

Haberin orjinali için tıklayınız

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Gumruk-Musavirligi-Odasi-icin-imza-kampanyasi-baslatildi-25-07-2019

Back To Top