skip to Main Content

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

23 Temmuz 2019 / Salı | Görüntülenme : 48

23 Temmuz 2019 Tarihli ve 30840 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Söz konusu değişiklik ile Tebliğin 9. maddesinin 9.fıkrası değişmiştir.

Madde

Eski

Yeni

      9

Kararın 126 ncı maddesi kapsamında aynı kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında aynı gerçek kişi adına bir ayda en fazla 5 taşıma senedi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilir.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Gumruk-Genel-Tebligi-Posta-ve-Hizli-Kargo-Tasimaciligi-Seri-No-4nde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-Seri-No-7-23-07-2019

Back To Top