skip to Main Content

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23)

27 Mart 2018 / Salı 08:54:00 | Görüntülenme : 24

27 Mart 2018 Tarihli ve 30373 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2018/23)

Söz konusu değişiklik ile Plastik hammadde ve yarı mamullerin sınıflandırıldığı 3901 ila 3914 tarife pozisyonları 2018/5 sayılı Tebliğ  (gıda-tarım uygunluk) eklerinden çıkarılmıştır.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Gida-Tarim-ve-Hayvancilik-Bakanliginin-Kontrolune-Tabi-Urunlerin-Ithalat-Denetimi-Tebligi-Urun-Guvenligi-ve-Denetimi-2018-5nde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Teblig-Urun-Guvenligi-ve-Denetimi-2018-23-27-3-2018

Back To Top