skip to Main Content

Fas’a Yapılacak Tekstil ve Hazır Giyim İhracatına İlişkin Duyuru

19 Ocak 2018 / Cuma 09:08:54 | Görüntülenme : 3

Türkiye ile Fas arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasının 17’nci maddesine göre, Türkiyeden ithali gerçekleşen bazı nihai tekstil ve hazır giyim ürünlerinde “Geçici Uyum Önlemleri” uygulayacağına ilişkin olarak; 04.01.2018 tarihli Fas Sanayi, Yatırım, Ticaret ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı kamuoyu duyurusu ve 08.01.2018 tarihli Gümrük Sirküleri ve 11.01.2018 tarihinde ise Fas Hükümet Genel Sekreterliğinin internet sitesinde (http://www.sgg.gov.ma/arabe/Legislations/BulletinsOfficielsAns.aspx), yukarıda yer verilen gümrük sirkülerinde bahsi geçen 08.01.2018 tarihli ve 6637 sayılı Resmi Gazete’nin  (153-158 sayfalar) Arapça nüshası yayınlandı. 

Söz konusu  önleme tabi tekstil ve hazır giyim ürünlerinin ülkemizden ithali halinde uygulanan gümrük vergilerinin mevcut MFN oranı % 90’ına kadar yükseltildiği, söz konusu önlemin ise 9 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 200 günlük bir süre için uygulanacağı hususuna yer verildi.

Geçici Uyum Önlemine ilişkin duyuru , Fas Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması ve uygulanacak vergi oranlarına ilişkin Fas Gümrük Sirküleri eklidir.

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı web sitesi

  Dökümanlar

Fas Ticaret Bakanlığı Duyurusu DÖKÜMANI İNDİRFas Tekstil Vergi Sirküleri DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Fasa-Yapilacak-Tekstil-ve-Hazir-Giyim-Ihracatina-Iliskin-Duyuru-19-1-2018

Back To Top