skip to Main Content

Dahilde İşleme İzninde Revize

20 Şubat 2018 / Salı 10:33:32 | Görüntülenme : 53

Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Dahilde İşleme İzninde Revize" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu yazıya göre; 

-Dahilde işleme izni kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talep edilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki, 

-Doğrudan izinlerin TPS'ye entegrasyonundan kaynaklı nedenlerle firmalarca yapılan revize taleplerinde ise mezkur Kanun'un 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi,

Gerekmektedir.

  Dökümanlar

Dahilde İşleme İzninde Revize DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Dahilde-Isleme-Izninde-Revize-20-2-2018

Back To Top