skip to Main Content

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07 Mart 2018 / Çarşamba 09:02:07 | Görüntülenme : 36

7 Mart 2018 Tarihli ve 30353 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

0201.20.20.00.00 GTİPli çeyrek karkas (eşit olarak bölünmüş) ithalatında uygulanan tarife kontenjanı dönem sonu 1 Haziran 2018 olarak değiştirilmiştir.

İlgili eşya için 2017/10604 sayılı BKK gereğince 20000 tonluk Tarife Kontenjanı açılmıştı.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Canli-Hayvan-ve-Et-Ithalatinda-Tarife-Kontenjani-Uygulanmasi-Hakkinda-Kararda-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Karar-7-3-2018

Back To Top