skip to Main Content

Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması

19 Ocak 2018 / Cuma 11:41:32 | Görüntülenme : 94

Son dönemde Ekonomi Bakanlığı tarafından Yapılan çalışma neticesinde; mevzuat ve yönergeler ile yürütülen hali hazırda bir otomasyon kapsamında olmayan ve fiziksel olarak sunulan belgelerden Bakanlığın ilgili birimlerince uygun görülenlerin 01.01.2018 tarihi itibariyle e-imzalı olarak KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) sistemi üzerinden sunulması imkanı sağlanmıştır. 

KEP üzerinden e-imzalı olarak başvuru sahibi firmanın KEP adresinden Bakanlığın ekonomi@hs01.kep.tr KEP adresine sunulması, sunulan dökümanların pdf formatında hazırlanarak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre e-imza ile imzalanması ve hazırlanması gerekmektedir. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün "Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması" konulu yazısı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. 

  Dökümanlar

Belirli Tür Yazıların KEP Üzerinden Alınması DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Belirli-Tur-Yazilarin-KEP-Uzerinden-Alinmasi-19-1-2018

Back To Top