skip to Main Content

Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi

Derneğimizin Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne muhatap 26.03.2018 tarih, 2018/1417-EA sayı ve “Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti” konulu yazısı ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti DÖKÜMANI İNDİR

Cevabi Yazı DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top