skip to Main Content

Altın İhracatı Hakkında

Standart işlenmemiş altın ile standart dışı işlenmemiş altının ihracatına ilişkin İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen onay işlemleri değerlendirilmesi hakkında Ekonomi Bakanlığı'nın 04.12.2017 tarih ve 132295 sayılı yazısında;

" Standart işlenmemiş altın ile standart dışı işlenmemiş altının ihracatına ilişkin İhracatçı Birliklerince gerçekleştirilen onay işlemleri değerlendirilmiş olup,

– Standart işlenmemiş altın ile standart dışı işlenmemiş altının ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve görevleri Hakkında Yönetmeliğin 46'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince ilgili Birliğin Genel Kurulunun söz konusu üründen yapılacak nispi aidat kesinti oranına müteallik bir kararı henüz almadığından ve bu konuda ilgili Birlik genel kurulunca bir karar alınıncaya kadar birlik onayına tabi kılınması, ancak herhangi bir kesinti yapılmaması,

– Halihazırda söz konusu ürünlerden Türkiye Tanıtım Grubuna kesinti oranının yüz binde bir olarak yeniden belirlenmesi,

– Diğer tüm Birliklerce mezkûr ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin onaylanması öncesinde Mücevher İhracatçıları Birliğinin olumlu görüşünün yazılı olarak alınması uygun görülmüştür,” denilmektedir.

Kaynak: http://www.akib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-altin-ihracati-hk.html

 

 

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Altin-Ihracati-Hakkinda-6-12-2017

Back To Top