skip to Main Content

AB Tarım Mevzuatı Değişikliği

04 Ocak 2018 / Perşembe 14:50:12 | Görüntülenme : 4

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 29.12.2017 tarihli yazısında, Avrupa Birliği nezdinde gerçekleştirilen muhtelif mevzuat değişiklikleri kapsamında hayvansal kaynaklı olmayan bazı yem ve gıdaların ithalatında resmi kontrollerin arttırılması hakkında 882/2004/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Tüzüğü'nün uygulanmasına ilişkin 669/2009/EC sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden ve bir örneği EK'te yer alan 2017/2298/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğünün, AB Resmi Gazetesi'nin 13 Aralık 2017 tarihli ve L329 sayılı nüshasında yayınlandığından bahisle,

Bu kapsamda, 16 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanacak Tüzük kapsamında, Türkiye menşeili ürünlere uygulanan kontrol sıklıklarına ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmamakla beraber, AB'nin ithalatında okratoksin A nedeniyle %5 kontrol sıklığına tabi olan 0806.20 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) kuru üzüm tanımına açıklık getirmek için söz konusu GTP'nin tanımına ‘'ezme haline getirilmiş kesik veya ezik kuru üzümler dahil, daha ileri bir işlem görmemiş'' (‘'including dried grapes cut or crushed into a paste, without any further treatment'') ifadesinin eklendiği bildirilmektedir.

Kaynak: http://www.iib.org.tr/tr/diger-duyurular-ab-tarim-mevzuati-degisiklikleri-20.html

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/AB-Tarim-Mevzuati-Degisikligi-4-1-2018

Back To Top