skip to Main Content

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

26 Mayıs 2018 / Cumartesi 12:05:36 | Görüntülenme : 35

26 Mayıs 2018 Tarihli ve 30432 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/7143-Sayili-Kanun-Kapsaminda-Gumruk-Alacaklarinin-Yeniden-Yapilandirilmasina-Iliskin-Teblig-26-5-2018

Back To Top