skip to Main Content

5 Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazete

05 Ekim 2018 / Cuma | Görüntülenme : 35

5 Ekim 2018 Tarihli ve 30556 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2018/34)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/5-Ekim-2018-Tarihli-ve-30556-Sayili-Resmi-Gazete-5-10-2018

Back To Top