skip to Main Content

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete

29 Aralık 2017 / Cuma 09:30:47 | Görüntülenme : 35

29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/36)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/37)

—  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2018 Yılı İhracat Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2018/1)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/29-Aralik-2017-Tarihli-ve-30285-Sayili-Resmi-Gazete-29-12-2017

Back To Top