skip to Main Content

28 Aralık 2018 Tarihli ve 30639 Sayılı Resmî Gazete

28 Aralık 2018 / Cuma | Görüntülenme : 25

28 Aralık 2018 Tarihli ve 30639 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 518)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/8)

–– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/9)

 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/28-Aralik-2018-Tarihli-ve-30639-Sayili-Resmi-Gazete-28-12-2018

Back To Top