skip to Main Content

27 Aralık 2017 Tarihli ve 30283 Sayılı Resmî Gazete

27 Aralık 2017 / Çarşamba 09:06:18 | Görüntülenme : 40

27 Aralık 2017 Tarihli ve 30283 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan;

TEBLİĞLER

—   İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3)

—   Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/27-Aralik-2017-Tarihli-ve-30283-Sayili-Resmi-Gazete-27-12-2017

Back To Top