skip to Main Content

25 Temmuz 2019 Tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazete

25 Temmuz 2019 / Perşembe | Görüntülenme : 20

25 Temmuz 2019 Tarihli ve 30842 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)  

Madde

Eski

Yeni

45

 

(3) Birinci fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.

 

 

 

 

 

 

“(3) Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir tüzel kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro’yu geçmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyanın değeri üzerinden, 62 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

(4) Birinci ve üçüncü fıkra kapsamındaki eşyanın cins, nevi, nitelik, miktar ve kıymetine ilişkin düzenleme yapmaya Bakanlık yetkilidir.”

126

ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modellerin,

“ç) Kanunun 167 nci maddesinin sekizinci fıkrasının (d) bendi kapsamı numunelik eşya ve modeller ile (e) bendi kapsamı inceleme, analiz veya test amaçlı eşyanın,”

  –– İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 1362)   TEBLİĞ –– Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/25-Temmuz-2019-Tarihli-ve-30842-Sayili-Resmi-Gazete-25-07-2019

Back To Top