skip to Main Content

24 Mayıs 2019 Tarihli ve 30783 Sayılı Resmi Gazete

24 Mayıs 2019 / Cuma | Görüntülenme : 33

24 Mayıs 2019 Tarihli ve 30783 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2017/10926 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (İthalat: 2017/4)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/24-Mayis-2019-Tarihli-ve-30783-Sayili-Resmi-Gazete-24-5-2019

Back To Top