skip to Main Content

22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmî Gazete

22 Şubat 2019 / Cuma | Görüntülenme : 25

22 Şubat 2019 Tarihli ve 30694 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kanun ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.
 
KANUN
7166Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 
TEBLİĞ
–– Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/22-Subat-2019-Tarihli-ve-30694-Sayili-Resmi-Gazete-22-2-2019

Back To Top