skip to Main Content

2018/6 Sayılı Genelge – Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Birleşme ve Tür Değiştirmesi

22 Mart 2018 / Perşembe 12:43:57 | Görüntülenme : 26

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "2018/6 Sayılı Genelge – Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Birleşme ve Tür Değiştirmesi" ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Bu itibarla, gümrük müşavirliği şirketlerinin birleşme ve tür değiştirmesi durumlarında gümrük idarelerinde iş takip edilebilmesi için yeni şirket adına vekâletname düzenlenmesi esas olmakla birlikte, yeni vekâletnamelerin temininin zaman alması nedeniyle birleşme veya tür değiştirmenin ticaret sicilinde tescil edildiği tarihten itibaren 1 ay süreyle eski şirket adına düzenlenmiş bulunan vekâletnamelerle gümrük idarelerinde iş takip etmeleri uygun bulunmuştur.

  Dökümanlar

2018/6 Sayılı Genelge – Gümrük Müşavirliği Şirketlerinin Birleşme ve Tür Değiştirmesi DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/2018-6-Sayili-Genelge–Gumruk-Musavirligi-Sirketlerinin-Birlesme-ve-Tur-Degistirmesi-22-3-2018

Back To Top