skip to Main Content

2018/2 Sayılı Genelge – Uçak Bakım Onarım Parçaları İhracatında Kolaylaştırma

26 Ocak 2018 / Cuma 12:16:14 | Görüntülenme : 29

Uçaklarda acil kullanılma zorunluluğu bulunan ve makinelerin tamirinde vazgeçilmez nitelikte olduğu belirlenen yedek parça ve gerekli aletlerin çok acil olarak son anda tarifeli uçaklar ile yurt dışına gönderilmesi gereken durumlarda ;

-eşyanın cinsi, ticari tanımı, GTİP ve miktarı ile yüklendiği uçağa ilişkin bilgileri içeren ve Genelge'nin Ek 1'inde yer alan Hava Taşıtlarında Bakım ve Onarım İçin Kullanılacak ve Acil Gönderilecek Eşya Teslim Listesinin bir nüshasının Gümrük Yönetmeliğinin 10/E Numaralı ekinde bulunan Havayolu Beyan Formuna eklenerek gümrük idaresine ibrazı kaydıyla eşya çıkışına izin verilecektir

-eşya teslim listelerine kayıtlı eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, eşyanın ihraç edildiği gümrük idaresinde en geç eşya çıkışını izleyen ayın ilk üç işgünü içinde BİLGE sisteminin "Detaylı Beyan Modülü"nde EX rejim türü altında beyanname açılmak suretiyle yapılacaktır. 

Konuya ilişkin 2018/2 sayılı Genelge ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

  Dökümanlar

2018/2 Sayılı Genelge – Uçak Bakım Onarım Parçaları İhracatında Kolaylaştırma DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/2018-2-Sayili-Genelge–Ucak-Bakim-Onarim-Parcalari-Ihracatinda-Kolaylastirma-26-1-2018

Back To Top