skip to Main Content

2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergileri

Beş Gümrük Müşavir Derneğinin Ekonomi Bakanlığı’na muhatap 06.03.2018 tarih ve “2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulanmasında Yaşanan Aksaklıklar” konulu yazıları ile cevabi yazı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 

2017/4 Sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Uygulanmasında Yaşanan Aksaklıklar DÖKÜMANI İNDİR

→ Cevabi Yazı DÖKÜMANI İNDİR

Back To Top