skip to Main Content

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer

03 Mayıs 2018 / Perşembe 08:55:03 | Görüntülenme : 37

2 Mayıs 2018 Tarihli ve 30409 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğin eki Ek-5 te yer alan Gıda Maddelerinin Resmi Kontrollerinin yapıldığı İl müdürlükleri listesine -Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü eklenmiş;

aynı listede yer alan Iğdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Sınır ticareti kapsamındaki resmi kontrolleri yapmaya yetkili gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlükleri kapsamından çıkarılmıştır.

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/2-Mayis-2018-Tarihli-ve-30409-Sayili-Resmi-Gazete–Mukerrer-3-5-2018

Back To Top