skip to Main Content

18 Mayıs 2019 Tarihli ve 30778 Sayılı Resmî Gazete

20 Mayıs 2019 / Pazartesi | Görüntülenme : 39

18 Mayıs 2019 Tarihli ve 30778 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/18-Mayis-2019-Tarihli-ve-30778-Sayili-Resmi-Gazete-20-5-2019

Back To Top