skip to Main Content

18 Aralık 2018 Tarihli ve 30629 Sayılı Resmî Gazete

18 Aralık 2018 / Salı | Görüntülenme : 20

18 Aralık 2018 Tarihli ve 30629 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/18-Aralik-2018-Tarihli-ve-30629-Sayili-Resmi-Gazete-18-12-2018

Back To Top