skip to Main Content

12 Nisan 2019 Tarihli ve 30743 Sayılı Resmî Gazete

12 Nisan 2019 / Cuma | Görüntülenme : 22

12 Nisan 2019 Tarihli ve 30743 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

–– Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/11) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/12) –– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/13)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/12-Nisan-2019-Tarihli-ve-30743-Sayili-Resmi-Gazete-12-4-2019

Back To Top