skip to Main Content

11 Eylül 2019 Tarihli ve 30885 Sayılı Resmi Gazete

11 Eylül 2019 / Çarşamba | Görüntülenme : 11

11 Eylül 2019 Tarihli ve 30885 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikler ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. — Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik — Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/11-Eylul-2019-Tarihli-ve-30885-Sayili-Resmi-Gazete-11-09-2019

Back To Top