skip to Main Content

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete

09 Ağustos 2019 / Cuma | Görüntülenme : 37

09 Ağustos 2019 Tarihli ve 30857 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğ ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

YÖNETMELİKLER

— 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Gümrük Vergilerinin Eksik Ödenmesi Nedeniyle Başlatılan Bir Soruşturma veya Kovuşturmaya Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik — Gümrük Kanununa Göre Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararına Konu Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmelik   TEBLİĞ — İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2019/3)

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/09-Agustos-2019-Tarihli-ve-30857-Sayili-Resmi-Gazete-9-08-2019

Back To Top