skip to Main Content

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28 Nisan 2018 / Cumartesi 15:11:35 | Görüntülenme : 30

28 Nisan 2018 Tarihli ve 30405 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında  2012-/3305 sayılı Karar'a 

-Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7.500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için; beşinci bölgede uygulanan bölgesel destek unsurlarının uygulanma şartlarına ilişkin geçici madde eklenmiştir.

-Ayrıca "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırım belgeli günübirlik tesisler" ile "sağlıklı yaşam tesisleri" teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırımlar arasından çıkarılmıştır. 

Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Yatirimlarda-Devlet-Yardimlari-Hakkinda-Kararda-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Karar-28-4-2018

Back To Top