skip to Main Content
ithalat-ihracat2

Hizmetler

 • İthalat İşlemleri
  • G.T.İ.P. Tespiti ve Mevzuat Takip ve Bilgilendirme işlemleri
  • Ordino işlemleri
  • Gümrük Beyannamesi tescil, muayene ve çıkış işlemlerinin takibi
  • Gümrük Kimyagerlik takibi, sonuçlandırılması
  • Gümrük işlemleri tamamlanan eşyaların istenen adrese teslimi
  • DİİB ve Dİİ işlemleri
  • Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri
  • Geçici İthalat hizmetleri
 • İhracat İşlemleri
  • İhracatçı Birlikleri tasdiki, Üyelik kayıt işlemleri
  • A.T.R, EUR 1, Menşe Şahadetnamesi vb. belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası onayı
  • Gümrük Beyannamesi tescil, muayene ve çıkış işlemlerinin takibi
  • Gemi yüklemelerinde Konteyner doğrulanmış tartı takibi
  • VEDOP Takibi
  • Geçici İhracat hizmetleri (izin alınması, süre takibi, çıkış işlemleri)
 • Antrepo işlemleri
  • Eşyaya uygun gümrüklü antrepo tespit ve talep halinde fiyat araştırması
  • Antrepoda yapılacak Elleçleme işlemi izni, takibi ve sonlandırılması,
 • Transit işlemleri
 • Serbest Bölge İşlemleri
 • Belge Alım Hizmetleri
  • Yatırım Teşvik Belgesi
  • Dahilde İşleme İzin Belgesi
  • Dahilde İşleme İzni
  • Geçici İthalat İzni
  • EPDK izni
  • İŞGÜM Kontrol Belgesi alınması
  • Kayıt Belgesi alınması(Tekstil)
  • Kayıt Belgesi alınması (Sağlık Bakanlığı)
  • GTB-İris Uygunluk alınması (İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi)
  • CİTES Belgesi alınması
  • GTHB Uygunluk Yazısı alınması (Bitki Karantinası)
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık İthalatı Uygunluk Yazısı alınması
  • Yasal Metroloji İthal İzni Belgesi (Ölçü aletleri) alınması
  • GGBS Sistemi-Tarım ön izin ve Tarım Uygunluk alınması
  • Devir izinleri
  • TPS-Tek Pencere Sistemi kapsamındaki diğer izinler
 • ATA Karnesi İşlemleri
 • Teminat çözümleri
 • Kurye Hizmeti
 • Mesleki Sorumluluk Sigortası
 • Muhasebe
 • E-Arşiv
Back To Top