skip to Main Content

Transmetro, yeni gelişmeleri yakından takip eden, teknolojiyi iş süreçlerinin tüm aşamalarında kullanan, hizmetlerin elektronik ortamda hızlı ve yüksek kalitede sürdüren bir altyapıya sahiptir. Kendi bünyesinde barındırdığı sunucuları ve güçlü yazılım desteği ile teknolojiyi en ileri seviyede kullanır. Veri girişleri, departmanlar arası veri dağılımı, raporlamalar için özel yazılımlar kullanır.

Gümrük Müşavirliği hizmet işlemleri ve raporlamaları, finans ve muhasebe programları, Yatırım Teşvik ve Dahilde İşleme İzin Belgeleri takip, e-Fatura, e-imza,e-Defter, e-Arşiv, CRM gibi tüm yazılımlar, hizmet kalitesinin artmasına ve iş sürecinin daha kısa sürede sonuçlandırılması sağlar. Müşterilerimiz iş süreçlerini online olarak takip eder, bu şekilde verimli bir ortak çalışma  koşulları oluşur. Müşterilerimiz iş süreçlerini online olarak takip eder, bu şekilde verimli bir ortak çalışma  koşulları oluşur.

Back To Top