skip to Main Content

Tek pencere Sistemi e-başvuru uygulaması E-devlet kapısına alınıyor

23 Ocak 2018 / Salı 12:04:13 | Görüntülenme : 28

Tek pencere sistemi 2016-2019 Ulusal E-Devlet Stratejisi ve Eylem Planlama E2.3.l. numaralı "Ortak idari Hizmetler için Uygulamaların Geliştirilmesi" eylemi kapsamında "Tek Pencere Sistemi e-başvuru  uygulaması"nın E-Devlet Kapısından alınmasına karar alındı. Bu  kapsamda Tek  Pencere Sistemi  uygulamasının E-Devlet  Kapısına a  alınmasına yönelik çalışmaların tamamladığını Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneklerine yazı ile bildirdi. 

  Dökümanlar

2017/17 Sayılı Genelge “Tek Pencere Sistemi E-Devlet” DÖKÜMANI İNDİR Kaynak: IGMD – http://www.igmd.org.tr/haber/Tek-pencere-Sistemi-e-basvuru-uygulamasi-E-devlet-kapisina-aliniyor-23-1-2018

Back To Top